W ZWIAZKU ZE ZMIANĄ PRZEPISÓW OD 01.07.2019 NIE BEDZIE MOŻLIWOŚCI ZMIANY DANYCH NA FV Z OSOBY FIZYCZNEJ NA DANE FIRMY.

Prosimy o rzetelne wypełnianie danych płatnika które będą później pojawiać się na fakturze końcowej.

1.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

2. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4. WARUNKI DOSTAWY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

5. FAKTURY VAT

6. REKLAMACJE I ZWROTY

7. POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

8. SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻE

9.ODSTĄPIENIE OD UMOWY

10.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

Sklep Internetowy prowadzony jest przez firmę

 Mk-Med Małgorzata Krotecka z siedzibą w Poznaniu 61-482 przy ul Mała 11a, NIP: 7821162871, Regon: 639565598 .

Punkt sprzedaży wysyłkowej i stacjonarnej mieści się w Poznaniu 61-764 ulica Wolnica 7/8.

 

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 

1. Zamówienia można składać na stronie internetowej sklepu www.mkmed.com.pl, mailem mkmed@onet.eu lub telefonicznie 618515263 . Zamówienia internetowe można składać mailowo       24 godziny na dobę(sklep internetowy). Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty oraz w niedziele i święta rozpatrywane będą od godz. 10.00 następnego dnia pracy.

 

2.Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski,złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne zwane dalej klientem lub konsumentem oraz osoby prawne mające swój adres zamieszkania i siedzibę na terenie Polski lub zagranicy.

 

3. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności poprzez podanie adresu e-mail ,nr.telefonu umożliwiającego Sklepowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących informacji przesłanych w formularzu Sklep jest uprawiony do ich potwierdzenia przed realizacją zamówienia.O zaistnieniu takiej sytuacji Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

4. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest otrzymanie e-mailem od Sklepu potwierdzenia z numerem zamówienia i informacją o przystąpieniu przez Sklep do przygotowania zamówienia. W przypadku zamówienia za pobraniem, momentem zawarcia transakcji, jest wysłanie towaru do klienta.Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu oraz złożyć oświadczenie, czy akceptuje jego treść.

Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu. Językiem zawarcia umowy jest język polski.

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

1.    Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu oraz jego potwierdzenie przez Sklep. Wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać prawdziwe dane Klienta. Klient składając zamówienie w Sklepie oświadcza, że został w rzetelny sposób poinformowany o wszystkich prawach i obowiązkach.

2.    Po złożeniu zamówienia przez Klienta, system wygeneruje e-maila informującego o dacie zarejestrowania zamówienia wraz z numerem zamówienia, który należy podać przy dokonywaniu płatności przelewem lub w przypadku korespondencji ze Sklepem.

3.    Pracownik Sklepu może skontaktować się z osobą zamawiającą, w celu dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon lub e-mail. Po rozpatrzeniu zamówienia i zaakceptowaniu przez Sklep, Klient otrzyma e-mail potwierdzający rozpoczęcie przygotowania zamówienia z jego numerem.

4.    Ilość Produktów oferowanych w ramach Sklepu jest zmienna i podlega aktualizacji.

5.    W okresie trwania Sprzedaży, Klient może dokonać zamówienia na dowolną ilość Produktów. W przypadku wyczerpania zapasów, zamówienia ilości większej niż zapasy Sklepu lub braku możliwości dodatkowego doprodukowania Produktów , Sklep może odmówić realizacji części zamówienia przekraczającej stany magazynowe, o czym niezwłocznie powiadomi Klienta e-mailem.

Ewentualnie Sklep może zaproponować nowy termin realizacji zamówienia przy brakach towarowych.

6.    Warunki realizacji potwierdzonego przez Sklep zamówienia, w tym: cena, sposób i koszt transportu i sposob płatności są wiążące do czasu dostarczenia Klientowi zamówionego towaru.

7.    Każda cena podana w opisie przedmiotu jest ceną brutto.

8.    Minimalną jednostką oferowaną w sklepie, są odpowiednio: dla towarów pakowanych pojedynczo – jedna sztuka, dla towarów złożonych jest to jeden zestaw.

9.  W przypadku wydłużenia terminu dostaw Klient zostanie niezwłocznie poinformowany drogą e-mailową.

10.Sprzedający może wymagać, aby w niektórych przypadkach Kupujący po złożeniu zamówienia wykonał przedpłatę sięgającą nie więcej niż 30% całości zamówienia.

 

WARUNKI DOSTAWY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

1.  Koszt transportu wyliczany jest pod indywidualne zamówienie, w sytuacji braku akceptacji podanych kosztów, zapraszamy do realizacji dostawy we własnym zakresie i na własny koszt.

3.    Sposoby płatności:

    przelewem tradycyjnym  na konto – towar wysyłany jest do Klienta po skompletowaniu przesyłki i wpłynięciu należności na konto,

    płatności internetowe PayU – towar jest wysyłany po potwierdzeniu zamówienia, w tym potwierdzeniu wszelkich opłaconych kosztów  i skompletowaniu przesyłki.

4.    Koszty dostawy, w wysokości podanej w korespondencji potwierdzającej szczegóły zamówienia, pokrywa w całości Klient.

5.    Czas dostawy od momentu otrzymania ze sklepu e-maila informującego o rozpoczęciu przygotowania zamówienia wynosi ilość dni roboczych podaną na stronie w szczególnych przypadkach termin realizacji może ulec nieznacznemu wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailowo.

6.    Przy zamówieniach więcej niż jednego rodzaju produktu, terminem dostarczenia zamówienia, jest czas wyszczególniony w produkcie o najdłuższym czasie oczekiwania.

7.    Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

8.    W razie stwierdzenia przy odbiorze, że przesyłka jest uszkodzona (np. widoczne zerwanie taśmy bezpieczeństwa) należy sprawdzić zawartość kartonu-opakowania ,w razie uszkodzenia towaru lub jego braku niezwłocznie poinformować sklep i w przypadku widocznych uszkodzeń opakowania fakt ten zgłosić osobie doręczającej przesyłkę i, o ile jest to możliwe, przy jej udziale sporządził protokół szkody. Nieskontrolowanie przesyłki nie powoduje utraty uprawnień do zgłoszenia reklamacji.

9.    W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki i numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. Dodatkowo Klient ponosi koszty składowania towarów za okres powyżej 48 (czterdzieści osiem) godzin od dnia pozostawienia awizo przez kuriera.

10.    Ewentualne koszty dodatkowego ubezpieczenia przesyłki ponosi Klient.

 

 FAKTURY VAT

 

1.    Wszystkie zakupy w naszym sklepie potwierdzamy fakturami VAT lub paragonem fiskalnym.

Faktura lub paragon zostaje wystawiona w momencie zapłaty. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto bankowe sklepu.

 

 REKLAMACJE I ZWROTY

 

1.    Wszystkie oferowane w Sklepie produkty są fabrycznie nowe, są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową , jeśli Kupujący stwierdzi tę niezgodność i powiadomi o niej Sprzedającego w ciągu 2 tygodni od chwili jej stwierdzenia.

2.    Różnice w wyglądzie Produktów zamówionych z otrzymanymi mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od oryginału – zniekształcenia wynikające z obróbki technicznej lub błędne ustawienia monitora .

3.    Reklamacji podlega towar niezgodny z umową, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27.07.2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176)Jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową Klient nie zawiadomi o tym sprzedawcy to traci uprawnienia wynikające z ustawy wskazanej w pkt VIII. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

Nie podlegają reklamacji uszkodzenia mechaniczne z winy użytkownika.

4.    Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową,można składać pisemnie na nasz adres lub     e-mailem. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni kalendarzowych. Klient jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego lub zwracanego produktu na własny koszt.

Zwracany towar należy odesłać pod adres:

 Mk-Med Sklep z odzieżą medyczną ulica Wolnica 7/8 61-764 Poznań

                                                                           

nie przyjmujemy zwrotów poinwestycyjnych,

sprzedawca nie odbiera przesyłek za pobraniem.

5.    W przypadku uznania reklamacji, Sklep w ciągu 14 dni poinformuje Klienta o decyzji Sklepu i dostarczy Klientowi naprawiony lub wymieniony na wolny od wad towar na koszt Sklepu wraz z poniesionymi przez klienta kosztami wysyłki. Jeżeli wymiana lub naprawa nie będą możliwe,              Klient otrzyma kwotę równą zapłaconej za zwrócony towar, przelewem na wskazane  konto bankowe lub przekazem pocztowym na wskazany adres razem z kosztami przesyłki.

6. Sprzedający informuje, iż Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w których próbę rozwiązania zaistniałego sporu podejmuje neutralny i kompetentny podmiot nie powiązany z żadną ze Stron. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są m. in. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których statutowych zadań należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.polubowne.uokik.gov.pl/).

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI

 

 

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), która gwarantuje prawo wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

2. Dane osobowe, które Państwo podają podczas zakupów są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz informowania Państwa o nowościach i promocjach w naszym sklepie. Nasza firma nie wykorzystuje tych danych do żadnych innych celów. W żadnym wypadku nie sprzedajemy ich ani też nie udostępniamy osobom trzecim.

3.Zbiór danych został zarejestrowany w bazie GIODO po 25 V 2018 sklep dostosował się do RODO które zastąpiło dotychczasową polską ustawę o ochronie danych osobowych GIODO, oraz odpowiadające przepisy prawne we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Informujemy ,iż Administratorem wszystkich danych osobowych jest właściciel sklepu

Mk-Med Małgorzata Krotecka ul.Mała 11a 61-482 Poznań

NIP 782-116-28-71

 

 

 SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻE

 

1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i wykonywanie zamówień następuje według kolejności potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

 

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

1.Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyny.

2.Przedsiębiorca ma obowiązek przyjąć oświadczenie złożone zarówno na formularzu, którego wzór umieszczono w stopce sklepu internetowego, jak i napisane własnoręcznie na kartce czy też przesłane drogą elektroniczną (np. za pomocą e-maila lub strony internetowej sprzedawcy).Do zachowania ustawowego terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

Zwrot środków wpłaconych przez kupującego powinien nastąpić przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który jednak nie może wiązać się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

4.Sprzedawcy wolno wstrzymać się ze zwrotem pobranej płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego nadania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Powyższe zasady nieobowiązują, jeżeli przedsiębiorca zaproponuje, że sam odbierze rzecz.Niezwrócenie pieniędzy przez przedsiębiorcę w powyższych terminach umożliwia konsumentowi naliczanie odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

5.Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Nie jest tym samym wymagane, aby towar odesłano wraz z powyższym oświadczeniem. Do zachowania powyższego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Niezwrócenie przez konsumenta towaru w tym czasie nie powoduje nieważności odstąpienia od umowy,niemniej zwłoka może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą.

6.Na konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność,cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym.Kupujący ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania

7.W przypadku odstąpienia od umowy przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu kosztów dostarczenia towaru (za transport od sprzedawcy do konsumenta). W takiej sytuacji sprzedawca zwraca jedynie koszty najtańszego zwykłego sposobu przesyłki dostępnego w swojej ofercie, bez względu na to, jaki środek transportu został wybrany w momencie składania zamówienia.

8.Jeżeli konsument, zawierając umowę na odległość, zamawia towar, który ma zostać wysłany na podany przez niego adres, to adres ten uważa się za miejsce spełnienia świadczenia. Ustalenie prawidłowego miejsca wykonania umowy może okazać się niezbędne do prawidłowego wyboru właściwości miejscowej sądu w przypadku sporu.Uprawnienia opisane powyżej w punkcie 1 nie dotyczą Klientów, którzy dokonali Transakcji w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I RODO

Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe (adres poczty elektronicznej) są przetwarzane przez  Mk-Med Małgorzata Krotecka w celach związanych z realizacją zamówienia.

Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest  Mk-Med Małgorzata Krotecka z siedzibą w Poznaniu 61-482 przy ul Mała 11a.

Przysługuje Tobie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie.

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przysługuje Tobie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych na potrzeby marketingu.

Dane mogą zostać przekazane podmiotowi zapewniającemu techniczną obsługę bazy danych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 dotyczącym ochrony danych osobowych /RODO/ na przetwarzanie Twoich danych osobowych niezbędne jest uzyskanie Twojej zgody.

 

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Treść Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.

3.Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Informacje o treści zmian Regulaminu są zamieszczane niezwłocznie na stronach Sklepu.Zmiany obowiązują od dnia ich publikacji na stronach Sklepu i nie mają mocy wstecznej.

4.Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy

Ostatnia aktualizacja regulaminu:21/10/2020

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

Wzór reklamacji - Pobierz

Formularz odstąpienia od umowy - Pobierz